Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

18 czerwca 2024

Myślisz o emeryturze? Może czas zacząć oszczędzać we własnym zakresie, korzystając z IKE i IKZE?

Właśnie zostałeś zatrudniony po raz pierwszy? A może pracujesz już od wielu lat? W każdym przypadku powinieneś pomyśleć o swojej przyszłej emeryturze. Dziś wiadomo, że jeżeli ZUS w przyszłości będzie ci wypłacał świadczenie, to może ono być tak niskie, że nie pozwoli ci zaspokoić podstawowych potrzeb.

W 2016 r., a dokładnie między kwietniem a lipcem, miało miejsce tzw. okienko transferowe. Osoby, które zdecydowały się wcześniej oszczędzać z myślą o przyszłej emeryturze jedynie na subkoncie w ZUS-ie miały możliwość zmienić swoją decyzję, wybierając również OFE.

Niezależnie od tego, czy masz zaufanie do państwa i cała twoja składka emerytalna w wysokości 19,52% wynagrodzenia jest przekazywana do ZUS, czy też składka jest dzielona między ZUS a OFE (odpowiednio 12,22% i 2,92% wynagrodzenia), to powinieneś pomyśleć o oszczędzaniu również we własnym zakresie. Jakie masz możliwości?

W oszczędzaniu pomoże bank i…

Korzystasz z rachunku bankowego? Musisz wiedzieć, że obok podstawowego konta, z którego korzystasz aktualnie, możesz założyć również rachunek oszczędnościowy i przelewać na niego co miesiąc część swojego wynagrodzenia. Pamiętaj, że oszczędzanie nie polega na odkładaniu dużych kwot, ale regularności. Tylko w ten sposób uzbierasz sensowną kwotę, którą będziesz mógł zdeponować na lokacie bankowej.

Jeżeli chodzi o lokaty bankowe, to również pomoże bank. W ostatnim czasie szczególnie popularne i korzystne finansowo są lokaty krótkoterminowe (zakładane na 1, 2 lub 3 miesiące). W przypadku tak krótkich lokat, możesz nie tylko regularnie powiększać kapitał, lecz także za każdym razem zakładać najkorzystniejszą dla siebie lokatę – wyjaśnia specjalista z portalu praca-katowice.info

…towarzystwo ubezpieczeniowe

Z myślą o wysokości przyszłej emerytury możesz również skorzystać z oferty towarzystw ubezpieczeniowych. W ich stałej ofercie znajdują się ubezpieczenia na życie. To produkty, dzięki którym nie tylko możesz zabezpieczyć najbliższych na wypadek swojej śmierci, lecz także oszczędzać z myślą o przyszłej emeryturze – wystarczy tylko, że wybierzesz takie ubezpieczenie, w przypadku którego część składki będzie inwestowana.

IKE i IKZE – czy wiesz, jakie korzyści płyną z oszczędzania, korzystając z III filaru?

Z myślą o przyszłej emeryturze możesz również oszczędzać, korzystając z IKE i IKZE, czyli odpowiednio Indywidualnego Konta Emerytalnego i Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Niestety, wciąż niewielu Polaków korzysta z tej możliwości, a szkoda, bo korzyści – zwłaszcza w kwestii podatkowej – jest sporo.

Jakie korzyści płyną ze skorzystania z IKE lub IKZE? Oto przykładowe:

  • Zainteresowany będzie mógł skorzystać z korzyści podatkowych, odkładając pieniądze na IKZE pod warunkiem, że będzie dokonywał wpłat co najmniej w 5 latach kalendarzowych. Dodatkowo po ukończeniu 65. roku życia będzie zobowiązany stosowny złożyć wniosek.
  • Wpłaty na IKE można dokonać na różne sposoby, np. rozbić limit na regularne miesięczne wpłaty lub od razu zapłacić za cały rok.
  • Wypłata z IKE nie podlega opodatkowaniu, zaś wypłata z IKZE podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%.
  • Zarówno środki zgromadzone zarówno na koncie IKE, jak i IKZE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.
  • Zarówno środki zgromadzone zarówno na koncie IKE, jak i IKZE są dziedziczone.

Jak widzisz, korzyści wynikających z takiego oszczędzania jest sporo. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, już dziś powinieneś zainteresować się tymi dwiema opcjami i zdecydować, która z nich będzie dla ciebie korzystniejsza.