Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

12 kwietnia 2024

Oprocentowanie nominalne – ile wynosi i od czego zależy?

Oprocentowanie nominalne to jedna z wartości, która określa koszt kredytu czy pożyczki. Wpływa na nie stopa bazowa i marża. Oprocentowanie nominalne nie jest jednak wartością, która określa całkowity koszt kredytu. Robi to RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Czym RRSO różni się od oprocentowania nominalnego? Co wpływa na ich wartości?

Co to jest oprocentowanie nominalne i ile wynosi?

Korzystając z takich produktów jak pożyczki online czy kredyty bankowe, mamy do czynienia ze specjalistycznym słownictwem. Jednym ze zwrotów, który do niego należy, jest oprocentowanie nominalne. Czym ono jest? To wartość wyrażana w procentach, odnosząca się do pełnego roku. Wskazuje ona stopę procentową, według której instytucja finansowa będzie naliczać odsetki od udzielonej kwoty.

Art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego mówi, że maksymalna wysokość odsetek nie może w skali roku przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. Obecnie, oprocentowanie nominalne kredytu nie może być wyższe niż 10 proc. w skali rocznej. Skąd taka wartość? To dlatego, że stopa lombardowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5 proc., a odsetki ustawowe 5 proc.

Pamiętajmy, że oprocentowanie nominalnie nie jest indywidualnie ustalane przez instytucje finansowe. Wartość ta określona jest w art. 359 Źródła i wysokość odsetek Kodeksu cywilnego oraz w ustawie antylichwiarskiej. Banki czy firmy pożyczkowe muszą się dostosować do górnej granicy oprocentowania nominalnego.

Jak obliczyć oprocentowanie nominalne w skali roku?

Wartość oprocentowania nominalnego nie jest stałą wartością. Zmienia się ona wraz ze zmianą wysokości dwóch czynników:

  • marży – czyli ceny zobowiązania, która ustalana jest przez kredytodawcę. (Ubiegając się o kredyt czy pożyczkę warto wiedzieć, że marża podlega negocjacji. Dzieje się to w momencie ustalania warunków kredytowania.)
  • stopy bazowej – w Polsce jest nią WIBOR. To referencyjna wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym. Ustala się ją dla różnych okresów: 1, 3 lub 12 miesięcy.

Jak obliczyć oprocentowanie nominalne zobowiązania? Przykładowo, jeśli wynosi ono 8 proc. w skali roku, a klient ubiega się o pożyczkę w wysokości 2 000 zł, to po rocznym okresie kredytowania będzie on zobowiązany zwrócić 2160 zł.

RRSO a oprocentowanie nominalne

Niektórzy konsumenci rynku finansowego mogą mylić takie pojęcia jak oprocentowanie nominalne i RRSO. Czym się one od siebie różnią? RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania, pozwala kredytodawcy na zobrazowanie całkowitego kosztu otrzymanego zobowiązania finansowego. Przyjmuje się, że im niższe RRSO, tym mniejszy całkowity koszt kredytu.

RRSO określa łączny koszt kredytu, na który składa się wiele czynników. Co zatem obejmuje oprocentowanie nominalne? To tylko niewielka cząstka kosztów, jakie kredytodawca musi ponieść, ubiegając się o dodatkowe pieniądze. Zarówno oprocentowanie nominalne, jak i RRSO dotyczy kredytu czy pożyczki. Oba czynniki ustalone są na podstawie przepisów prawnych. Co więcej, dotyczą kosztów naszego zobowiązania. Różni je to, że oprocentowanie nominalne jest tylko częścią kosztów. RRSO natomiast obejmuje wszystkie możliwe koszty związane z kredytem czy pożyczką.

Rzeczywiste oprocentowanie kredytu

W reklamach telewizyjnych czy na plakatach przedstawiających różne produkty finansowe, możemy dostrzec informację o wysokości RRSO. Nie jest ono wartością stałą. Zależy od kilku ważnych czynników:

  • oprocentowania nominalnego kredytu
  • prowizji
  • opłata administracyjnej
  • ubezpieczenia.

Do RRSO liczona jest także opłata przygotowawcza. To koszt sporządzenia dla nas dokumentów pożyczkowych. Należność ta jest obowiązkowa i jednorazowa. Nie jest klientowi zwracana, gdy ten spłaci wcześniej pożyczkę lub odstąpi od jej umowy w określonym przez prawo czasie.

Z kolei ubezpieczenie zobowiązania nie jest obowiązkowe. To, czy będziemy musieli po nie sięgnąć, zależy od naszej zdolności kredytowej. Pamiętajmy, że nawet jeśli jest ona pozytywna, możemy skorzystać z polisy. W ten sposób zagwarantujemy naszym bliskim ochronę i nie będą oni musieli spłacać za nas kredytu, gdy my nie będziemy w stanie tego zrobić samodzielnie.

Decydując się na kredyt czy pożyczkę, dobrze jest poznać terminologię finansową. W ten sposób unikniemy błędów we wniosku, nieporozumień w momencie negocjowania warunków finansowych, a także nieodpowiedzialnego pożyczania.