Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

17 czerwca 2024

Czy szkolenie specjalistów może być rozwiązaniem braku rąk do pracy?

Problem znalezienia wysokiej klasy specjalistów dotyczy coraz większej liczby firm w Polsce. Najlepsi z nich już dawno wyjechali „za chlebem” na Zachód. Tam mają gwarancję zatrudnienia w swojej dziedzinie, a przede wszystkim – wyższych zarobków. Rodzimych przedsiębiorców wciąż nie stać na utrzymywanie najlepszych specjalistów z danych dziedzin. Często oczekują oni pensji rzędu kilku, lub kilkunastu tysięcy złotych, co w połączeniu z wysokimi kosztami zatrudnienia jest barierą nie do pokonania dla większości firm.

Kogo brakuje najmocniej?

W dobie profesjonalizacji i cyfryzacji przedsiębiorstw firmy poszukują osób, które pomogą im wznieść się na wyższy poziom. Najczęściej poszukiwanymi pracownikami są;  programiści, eksperci od marketingu internetowego, specjaliści ds. ochrony danych osobowych, kierownicy ds. jakości produktu czy kierownicy projektów. 

Pierwsze dwa z wymienionych zajęć to najbardziej poszukiwani ludzie na rynku. Zwłaszcza programiści cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ fachowców w tej branży wciąż brakuje, pomimo, że w branży tej kształci się coraz więcej osób. Niestety dla firm, jest ich wciąż zbyt mało, by zaspokoić ogromny popyt na wykonawców usług dla sektora IT. To także ta grupa posiada obecnie najwyższe oczekiwania płacowe, dlatego firmy chcące zatrudnić już wykwalifikowanego pracownika muszą liczyć się z ogromnymi kosztami.

Podobnie rzecz ma się jeśli chodzi o kierowników projektów. Taka osoba codziennie zmaga się z ogromną odpowiedzialnością za firmę. Nic dziwnego, że wymagania płacowe specjalistów od zarządzania projektami są wysokie. Dobrym pomysłem będzie szkolenie dla osoby, którą chcemy delegować na to stanowisko. Pozwoli nam to uniknąć dodatkowych kosztów związanych z poszukiwaniem specjalisty z zewnątrz. Listę szkoleń dla kierowników projektów możemy znaleźć na https://eventis.pl/szkolenia/zarzadzanie-projektami

Znaleźć rozwiązanie

Rozwiązania tego typu kłopotów przedsiębiorstwa mogą upatrywać w szkoleniach. Jedną z lepszych metod jest zatrudnienie jeszcze niewykwalifikowanego pracownika, a następnie przeszkolenie go do wykonywania danego zawodu. Oferty tego typu szkoleń pozwalających podnieść kwalifikacje zawodowe pracowników oraz ich wiedzę specjalistyczną można znaleźć na stronie https://eventis.pl/

Ochrona danych osobowych

Obecnie dużym problemem jest również kwestia ochrony danych osobowych. Od momentu wejścia w życie RODO firmy borykają się z trudnościami na temat ochrony osób fizycznych jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych, a liczba specjalistów znających temat jest ograniczona. Szkolenie z zakresu RODO jest dostępne za pośrednictwem strony https://eventis.pl/szkolenia/rodo. Szkolenia prowadzone są przez trenerów posiadających wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie i umożliwiają szybkie i stosunkowo niedrogie podniesienie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych wśród pracowników odpowiedzialnych za zgodność działania firmy z przepisami prawa.

Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Treści zawarte na OFIO powinny być konsultowane z lekarzem, specjalistą lub fachowcem.